Kurs nauczycielski – poziom 1

Międzynarodowy Kurs Nauczycielski Kundalini Yogi
jak nauczał Yogi Bhajan ®, Poziom 1

pod kierunkiem Sadhany Singha z Włoch
certyfikowany przez Kundalini Research Institute

EDYCJA W ROKU 2019:
23 – 28 maja 2019
11 – 14 lipca 2019
30 sierpnia – 1 września 2019
3 – 6 października 2019
19 – 24 listopada 2019

 

ZGŁOSZENIA NA KURS POTWIERDZONE WPŁATĄ PRZYJMUJEMY DO 23.03.2019

OŚRODEK DUCHOWYCH I TWÓRCZYCH STYLÓW ŻYCIA, KOŻYCZKOWO K. GDAŃSKA
www.kozyczkowo44.pl

 

PEŁNA INFORMACJA + FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kurs w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski

* * *

KURS ERY WODNIKA

Przewodnim mottem i celem kursu jest stanie się zdrowym, szczęśliwym, bogatym i świętym.

Nie musisz mieć potrzeby nauczania, aby wziąć udział w tym procesie.

Technologia, którą oferujemy dotyczy osobistej transformacji, rozwoju, siły, odmłodzenia, witalności, jasności, spokoju umysłu oraz godnego życia. Podczas tego czasu, dzięki głównie 6-dniowym modułom, przejdziesz przez więcej wewnętrznych procesów i ustabilizujesz nowej jakości, oczyścisz i uzdrowisz organizm, nawiążesz głęboką relację z samą/ym sobą, wewnętrzną mądrością, rozwiniesz intuicję i wewnętrzny wgląd, rozpuścisz ograniczenia ciała i umysłu i dotkniesz Duszy. Zbudujesz umysł neutralny, który najlepiej sprawdza się w rozwoju człowieka.

 

CELE KURSU

* Nauczyć się mechanizmów mistrzowskiego opanowania umysłu, by dokonać zmian w kierunku zdrowszego trybu życia i znaleźć spokój w sercu.

* Poznać narzędzia transformacji starych nawyków I wzorców by stworzyć harmonijną relację ciało – umysł – duch

* Rozwinąć rzeczywiste doświadczenie i wiedzę o ścieżce jogicznej

* Zrozumieć podstawową naturę, technologie i pojęcie Kundalini Yogi

* Doświadczenie transformacji poprzez praktykę tych nauk

* Rozwinąć umiejętności, wiarę w siebie, kwalifikacje i świadomość wymaganą, by uczyć Kundalini Yogi (później możesz dzielić się wszystkim, co osiągnęłaś/eś, za co otrzymałaś/eś certyfikat)

* Doświadczyć poczucia jedności z innymi uczestnikami wspólnoty, lokalnymi nauczycielami i 3HO na świecie

* Rozwinąć połączenie z duchowym Złotym Łańcuchem poprzez nauki mistrza Yogi Bhajana.

 

OPŁATY ZA KURS:
Koszt kursu:

– 1550 Euro netto przy wpłacie 400 Euro bezzwrotnej opłaty rezerwującej miejsce do 23.02.2019, reszta gotówką podczas I modułu lub

– 1700 Euro netto przy wpłacie 400 Euro bezzwrotnej opłaty rezerwującej miejsce po 23.02.2019, reszta gotówką podczas I modułu

Koszt pobytu w Ośrodku w Kożyczkowie: 120 zł brutto/dzień (3 posiłki wegańskie, nocleg)

 

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:

Studenci muszą spełnić poniższe kryteria, by ukończyć kurs i otrzymać certyfikat:

Płatność: wniesienie pełnej opłaty za kurs.


Uczestnictwo
: Studenci muszą wziąć udział we wszystkich spotkaniach kursu. W wyjątkowych okolicznościach można ukończyć kurs uczestnicząc w przyszłym kursie nauczycielskim KY.

 

*Ważne: maksymalny czas na spełnienie wszystkich wymogów i obecności wynosi 2 lata od daty początkowej kursu.

 

Yoga Białej Tantry: Ponad wymogi opisanej poniżej, studenci są zobowiązani do uczestnictwa w jednym dniu Yogi Białej Tantry

 

Godziny: Kurs składa się z co najmniej 200 godzin (dodatkowy czas na egzamin, pisemną pracę domową i jeden dzień Yogi Białej Tantry)

* 180 godzin zajęć kursu

* 20 godzin co najmniej 40-dniowej medytacji (31 minut dziennie w czasie własnym studenta) i 40 dni praktyki Kriyi (zestaw ćwiczeń).

* 12 godzin czytania [zobacz czytanie merytoryczne (skoncentrowanie na poznaniu i zrozumieniu technologii i jej efektów)]

* Uczestnictwo w minimum 10 sadhanach/poranne medytacje podczas kursu.

 

W ten czas włączone jest również obejrzenie co najmniej dwóch video Yogi Bhajana.

 

Czytanie: czytanie merytoryki: Podręcznik Kursu i dwa rozdziały z “Dotyk Mistrza” Yogi Bhajana. Zalecane czytanie: Sutr Patandżalego, innych podręczników Kundalini Yogi

 

Dodatkowe zajęcia: Studenci są zobowiązani do okazania dowodu uczestnictwa w minimum 20 zajęciach Kundalini Yogi w czasie kursu lub po zakończeniu. Te zajęcia powinny być prowadzone przez certyfikowanych nauczycieli Kundalini Yogi.

 

Praktyka nauczania: Studenci powinni przeprowadzić 5 zajęć, zorganizowanych przez siebie, jako doświadczanie nauczania. Każde z zajęć powinno mieć min. 3 uczestników. Zajęcia mogą być raz w tygodniu. Krótka notka o doświadczeniu nauczania powinna być przekazana wraz z pracami domowymi

 

Ocena Studenta: Końcowa ocena studenta za ukończenie kursu odbywa się na podstawie spełnienia powyższych kryteriów oraz oceny ogólnej od nauczyciela opiekującego za:

* Zaangażowanie studenta w kurs (włączając prowadzenie sesji jogi na kursie)

* Ogólne uchwycenie istoty materiału kursu

* Przestrzeganie Kodeksu 3HO Postępowania Nauczycieli Kundalini Yogi

* Satysfakcjonująca ocena egzaminu i pracy domowej

 

W razie konieczności, ocena będzie uwzględniała rozmowę pomiędzy studentem i dwoma opiekującymi nauczycielami.

 

Egzamin i praca podczas kursu:

* Prowadzenie dziennika doświadczeń i postępów codziennej 40-dniowej praktyki. Zawiera ona jedną Medytację 31 min. i Kriję wybraną podczas kursu dostosowaną do procesu rozwoju studenta podczas kursu.

* Zaliczenie w stopniu satysfakcjonującym (+75 pkt) pisemnego egzaminu.

* Opracowanie dwóch oddzielnych curiculów kursów, które są dwoma różnymi programami dla dwóch różnych grup. Więcej informacji będzie podanych podczas kursu.

 

Ocena nauczycieli opiekujących: Student powinien dostarczyć kwestionariusz osobistej oceny przez każdego nauczyciela opiekującego na kursie. Będzie on przedstawiony do siedziby Kundalini Research Institute (KRI) .

 

Po ukończeniu kursu: Student otrzyma Certyfikat KRI Instruktora Kundalini Yogi, Poziom 1, do nauczania Kundalini Yogi jak nauczał Yogi Bhajan. Ten kurs jest zatwierdzony przez Kundalini Research Institute (KRI) i kwalifikuje nauczyciela do rejestracji jako członek International Kundalini Yoga Teachers Association (IKYTA), zamieszczenie w internetowym wykazie i inne zawodowe korzyści.

 

TEMATY:

Definicja jogi, tożsamość nauczyciela i Siedem kroków
Wprowadzenie i wytyczne kursu. Definicja jogi i jogina. Rodzaje jogi. Cel jogi. Pochodzenie i fundamenty jogi. Etapy jej rozwoju. Era Wodnika. Co to jest KY, jej kompletna jedność. Dharma i Sadhana. Tożsamość nauczyciela, Ong Namo Gurudev Namo, struktura zajęć.

 

Dźwięki, Mantry i Osobista praktyka
Shabd guru – Kwantowa technologia dźwięku. Era Wodnika: zmiany i wyzwania czasów. Mantra (kontynuacja) – jej znaczenie, efekty i jak czantować. Sadhana: twoja osobista praktyka duchowa. Wybór i zobowiązanie do 40-dniowej medytacji

 

Anatomia, energetyka, styl życia
Mapa – jogiczna i zachodnia anatomia.
Systemy ciała i specyficzne organy. Jak joga i dieta pomagają. Proces jogi; koncepcja energetycznego odmłodzenia /balansu/ eliminacji [G.O.D.] Jogiczna anatomia Gun, Tattw, Czakr, Nadis, Vayus, prany i apany. Ścieżka Kundalini i 3 zamki/bhandy

 

Oddech i Styl życia
Pranayama: Ciało – oddech – umysł – świadomość co, jak i dlaczego oddechu. Jego natura, ważność, różnorodność i efekty. Jogiczny styl życia: wskazówki, mądrość i rady na wszystkie aspekty życia. Jak się budzić rano, hydroterapia, dieta, pory dnia, najlepszy sen. Uzależnienie i jak joga pomaga. Uwagi i zagrożenia. Moc/pieniądze/seks

 

Kundalini Yoga – technologia na lata; Krije i asany (kąty, trójkąty, rytm). Efekty, korzyści i uwagi. Świadomość pępka. Trzy nadi: Ida/Pingala/Sushmana. Oddech i świadomość.

 

Umysł i medytacja
Umysł i 3 umysły. Medytacja: rodzaje, etapy i koncentracja; czas w minutach i dniach. Więcej o mantrze, niebiańskiej komunikacji, mudrach, modlitwie, Dharanie, Dhyanie, Samadhi, uzdrawianiu, Bani.

 

Humanologia.
Świadome relacje, dusza i biegunowość.
Dusza przychodząca do narodzin. Jesteśmy Duchami mającymi ludzkie doświadczenie. 120 dni i cykle życia. Matka. Bycie kobietą/mężczyzną, wzrastanie. Relacje: najwyższa joga – z perspektywy duchowej psychologii. Medytacje dla mężczyzn i kobiet, Krije Venus, Tantra, punkty księżycowe, itd. Wskazówki dotyczące komunikacji. 7 kroków do szczęścia.

 

Role i obowiązki
Role i obowiązki podczas i poza zajęciami. Struktura zajęć, przygotowanie do nauczania. Przygotowanie otoczenia. Trudne pytania i trudne sytuacje. Przygotowanie zajęć, relacja ze studentami, sprawy administracyjne, Gurudakshina. Relacje KY i Sikh Dharmy. Nauczanie w różnych przestrzeniach, różne poziomy, różne grupy 5 etapów studenta, 4 błędy, 2 prawa: podtrzymuj i dostarczaj. Natura i sztuka nauczyciela – Przysięga Nauczyciela. Kodeks etyczny – kodeks zawodowy i 16 aspektów nauczyciela

 

Jogiczna filozofia
Kluczowe warunki i pojęcia w filozofii jogicznej. Osiem członów Patandżalego; śmierć i umieranie. Sutry Patandżalego. Koncentracja. Cykle manifestacji i drabina subtelności. Etapy, przypadki, szanse i technologia. Umarły/wyzwolony podczas życia.

 

Ukończenie i kontynuacja
Będąc zrelaksowany i świadomy dziesięć-w-jednym ludzkich istnień; 10 ciał i zasady numerologii tantrycznej jak nauczał Yogi Bhajan. Relaksacja, jej ważność i różne techniki. Koncentracja; mistrz i misterium. Wspólnota i ciągłość. Źródła dla nauczyciela. Odpowiedzi i pytania. Przygotowanie do egzaminu.

 

Informacje, pytania:
Marek Miedziewski 602 777 202,
Basia Baczkura 608 585 737, basiabaczkura@gmail.com