Festiwal-Zielone Kręgi

Zielone Kręgi
Szamański Festiwal Rozwoju Świadomości
2 – 11 sierpnia 2019

 

/english version below/

Drodzy Przyjaciele

 

Zapraszam Was do Kożyczkowa od 2 do 11 sierpnia 2019 na V edycję Festiwalu Zielone Kręgi.

 

Idąc z duchem czasu i kierując się własnym sercem podjęłam decyzję o zmianie nazwy Szamańskiego Festiwalu Uzdrawiania na Szamański Festiwal Rozwoju Świadomości.

Nadszedł Nowy Rok, a z nim wydarzenia wołające wręcz o zmianę w sposobie myślenia, postrzegania i traktowania świata wokół siebie. To także wezwanie do zaakceptowania odpowiedzialności i możliwości wpływania na rzeczywistość przez każdego z nas.

 

Zapraszam więc gorąco do wzięcia udziału we wspólnym kreowaniu przestrzeni Światła, Pokoju i Radości, do napełnienia się zachwytem nad pięknem i różnorodnością świata, do wsłuchania się w przekazy roślinnych światów i w muzykę ludzkiego serca.
Już Czas!!!

 

Ponownie przybędą Kobiety i Mężczyźni Wiedzy z Andów, Amazonii, Meksyku i Gwatemali. Dzielić się będą prastarą wiedzą, poprowadzą uzdrawiające Ceremonie Medycyny, zaproszą Nas do udziału w Świętych Rytuałach.

 

Swoją wiedzą, umiejętnościami i talentami dzielić się też będą Ludzie Pasji, nasi Przyjaciele. Zaproszą do przygody z Tańcem i Muzyką. Pomogą zaprzyjaźnić się z własnym Ciałem, Głosem i Duchem. Opowiedzą o Drzewach, Kwiatach, Chwastach i naszych z Nimi relacjach. Zadbają o relacje z Ogniem i innymi Żywiołami. Zaopiekują się Dziećmi i zadbają, by mogły w pełni wyrażać siebie.

 

***

 

Na bieżąco będę informować o planowanych warsztatach, ceremoniach i koncertach.

Wiosenne warsztaty medycyny w aktualnościach na www.zielonekregi.pl

Już teraz zapraszamy do kupna biletów ♥!

do zobaczenia AHO MITAKUYE OYASIN

Mariola Floreska

 

***

KONTAKT
zielonekregi@gmail.com
www.zielonekregi.pl

***********

Dear Friends

I invite You to Kożyczkowo from 2nd to 11th of August 2019 for the V edition of Green Circles Festival.

 

Following the spirit of time and listening to my own heart I have made a decision to change the name from Shamanic Healing Festival to Shamanic Festival of Conciousness Growth.

The New Year has come and with it events that litteraly scream for change in the way we think, perceive and treat surrounding us world.

It is also a call to accept the responsibility and possibility of influencing reality for all of us.
I warmly invite everyone to take part in co-creating spaces of Light, Peace and Joy, to filling ourselves with amazement for the beauty and variety of the world, to listen intently to the teachings of the plant world and the music of human heart.
The time has come !!!

 

Women and Men of Knowledge from Andes, Amazonia, Mexico and Guatemala return again. They will be sharing their ancient knowledge, leading healing Ceremonies of Medicine and inviting us to participate in Sacred Rituals.

 

People of Passion, our Friends, will also share their knowledge, skills and talents. They will invite to an adventure with Dance and Music. They will help us befriend our Bodies, Voices and Spirits. Tell about Trees, Flowers, Weeds and our relationships with each of them. Take care of the relation with Fire and other elements. Take care of Children, so they can fully express themselves.

 

***

 

 

I will be continuously updating you about specific workshops, ceremonies and concerts.

You can find Spring medicine workshops in ‚News’ on www.zielonekregi.pl

The tickets are available now ♥!

See you there AHO MITAKUYE OYASIN
Mariola Floreska

 

***

Contact
zielonekregi@gmail.com
www.zielonekregi.pl